Blindheim ungdomsskole, Ålesund

Ålesund kommune / Nordplan AS hovedkonsulent. Mannvit var prosjekteringsleder RIG.

Utforming av ny parkeringsplass og adkomst for Blindheims ungdomsskole hvor grunnforholdene er vanskelige.

 

Rolle

Prosjekteringsleder RIG