Bergselva Kraftverk

Oppdragsgiver: Enerconsult AS / Nordkraft
Detaljert design av demning, overløp, inntak, rørgate, forankringsklosser i betong og fundament for kraftstasjon. Installert kapasitet er 4,8 MW utav en Pelton-turbin med estimert årsproduksjon på 9,9 GWh. Overløpet er ogee-formet, og designet for dimensjonerende flom svarende til 35 m3/s. Den 1,8 km lange nedgravde rørgaten er 0,8 m i diameter, duktilt støpejern, med maks fallhøyde 395 m. Turbin: Pelton turbin.

 

Fotos fra Norkraft.

Rolle

Detaljert design av demning, overløp, inntak, rørgate, forankringsklosser i betong og fundament for kraftstasjon.

395 m. 
Fallhøyde
9,9 GWh 
Produksjon
4,8 MW 
Installert effekt