Baneheiatunnelen, Kristiansand

Baneheitunnelen er på europavei 18 i Kristiansand.

Oppdragskjøper Statens Vegvesen (Varige konstruksjoner ‐
Tilstandsvikling tunnel, TT5 Sprøytebetong 2012-2015)

Rolle

  • Inspeksjon av hele tunnelen
  • Kjerneboring fra utvalgte lokaliteter
  • Innsamling av prøver av vann
  • Testing av analyserte kjerner på Mannvit Labratorium i Island
  • Rapportering
785
Lengde
1974
Åpnet