22 kV ledninger, Steinkjer, N-Trøndelag

22 kV ledninger for NTE Nett i Steinkjer, N-Trøndelag.

Landmåling, stikking og prosjektering av 22 kV liner i NTE's kraftnett. Komposittmaster og hengekabel. Total fire ledninger eller del av leninger. Eksisterende ledninger skulle rives.

Rolle

Landmåling, stikking og prosjektering.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et av Norges største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett, elektroentreprise og telekommunikasjon. NTE er organisert som et konsern med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS som morselskap. NTE eies i sin helhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Steinkjer og i tillegg butikker, produksjonsanlegg, enheter for nettdrift og installasjonsavdelinger/enheter over hele Nord-Trøndelag fylke og en enhet i Trondheim.

NTE