Øvre Russvik Kraftverk, Nordland

Nordkraft Vind og Småkraft AS.

Anbudsdokumenter, flomberegninger og teknisk plan for småkraftverk. Klassifisering av vannvei og dam. Prosjektet omfatter betong dam og overløp, 2,3 km langt trykkrør (DN700 duktilt støpejern) og fundament for kraftstasjon. Installert kapasitet er 4,8 MW i en Pelton turbin med estimert årsproduksjon av 12,4 GWh. Dimensjonerende flom for overløpet er 16 m3/s.

Rolle

  • Anbudsdokumenter
  • Flomberegninger
  • Teknisk plan
  • Klassifisering av vannvei og dam
410 m. 
Fallhøyde
4,8 MW   
Installert kapasitet
12,4 GWh 
Årsproduksjon