Åsen-Kvithammer på E6

Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) og konseptvalgstudie for 23 km lang veg E6, mellom Kvithammar og Åsen for Statens vegvesen/Asplan Viak (hovedkonsulent)                             

Rolle

Ingeniørgeologi

23 km 
Lengde