Opprinnelsen til firmanavnet

Mannvit er et gammelt nordisk ord som betyr visdom (bokstavelig; menneske-vett).I de gamle sagaene, fortelles det om et enormt asketre som sprer seg over verden og kommer inn i himmelen. Treet, kalt Yggdrasil eller Verdenstreet, forbinder jorden til himmelen og er daglig møteplass for gudene.

Mannvit (visdom) og forståelse kommer fra en brønn skjult under en av røttene til Verdenstreet. Verdenstreet bevoktes av guden Mime. Hver morgen drikker Mime fra brønnen, som gir ham en god forståelse av vitenskap. Den kunnskap og forståelse som kommer fra å drikke vannet i Mimes brønn er så verdifullt at guden Odin, ga avkall på et av sine øyne for å kunne drikke av brønnen.

I Håvamål finner vi ordene fra Odins tradisjonelle filosoferinger om norrøn etikk og verdier. I diktene er vi lært opp til å være forberedt med vår kløkt, visdom, og riktig utrustet, og at det er ingen bedre forberedelser for utfordringer enn visdom, eller Mannvit.