Framúrskarandi fyrirtæki 2013 - Mannvit.is

Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001


Mannvit er sertifisert i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001.

ISO 9001
Jarðhiti Þeistareykir

Miljøstandard

ISO 14001


Mannvit er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

ISO 14001
Apríl 2013 Laugavegur - Mannvit.is

Administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen

ISO 45001

Mannvit er sertifisert i henhold til helse- og sikkerhetsstandarden ISO 45001.

ISO 45001

Mannvits styringssystem

Mannvit driver et integrert styringssystem basert på kontinuerlige forbedringer.  Det dekker Mannvits aktiviteter i kjerneområdene industri, energi og infrastruktur, inkludert funksjonell støtte og støttetjenester.  Sertifiseringsinstansen er BSI, som utfører tilsyn av styringssystemet to ganger i året.