Historikk

Over 50 års erfaring

Mannvit har røtter tilbake til 1963, da ingeniørfirmaene VGK og Hönnun ble etablert. I 2007 og 2008 slo disse to ingeniørselskapene seg sammen med det tredje ingeniørfirmaet Rafhönnun og ble til Mannvit.

Grunnleggerne av VGK var de mekaniske ingeniørene Gudmundur Björnsson og Kristján Ágúst Flygering. De startet opp som konsulentfirma for ingeniørtjenester i Reykjavík. Nøklene til lokalene i Skólavörðustígur ble kjøpt 7. mars 1963 fra Jes Zimson metallvarehandel. Kvitteringen for kjøpet er et av de første regnskapsbilagene i selskapets første regnskapsår.

Grunnleggerne av Hönnun var sivilingeniørene Gudmundur Gunnarsson, Jóhann Már Maríusson, Magnús Hallgrimsson og Thor Aðalsteinsson. Samarbeidet kom i gang i mars 1963. Alle fire var ansatt hos statens informasjons- og havnekontor og deltok i streiken blant statsansatte ingeniører sommeren 1963. Da regjeringen stanset streiken ved hjelp av en midlertidig lov, sa alle fire umiddelbart opp jobben og bestemte seg for å etablere et ingeniørfirma. De leide lokaler til firmaet i Reykjavík, og det ble snart besluttet at selskapet skulle hete Hönnun (Design).

Rafhönnun sf. ble formelt opprettet 9.9.1969. Grunnleggerne var elektroingeniørene Dadi Ágústsson og Jón Otti Sigurdsson. Både Dadi og Jón Otti var ansatt ved Reykjavík kommunale elektrisitetsverk, og i begynnelsen drev de Rafhönnun bare på fritiden.

VGK og Hönnun fusjonerte til VGK-Hönnun på begynnelsen av 2007, og da Rafhönnun sluttet seg til dem i 2008, ble Mannvit hf. dannet.