All ingeniørrådgivning

på ett sted

Mannvit er et internasjonalt rådgivningsfirma innen ingeniørfag og tekniske tjenester. Ved firmaet arbeider en driftig gruppe sivilingeniører og teknisk utdannede medarbeidere med lang og omfattende erfaring på de fleste områder innen ingeniørtjenester. Mannvit yter solid og faglig rådgivning som bygger på innsikt og kunnskap opparbeidet gjennom et halvt århundres erfaring.

Firmaet har spesialisert seg på tjenester innen ingeniørfag, geovitenskap, miljø, informasjonsteknologi og byggematerialer, og påtar seg prosjektledelse av og samlet tilsyn med prosjekter. Tjenestene er delt i tre kjerner: Energi, industri og bygg og anlegg.

Bærekraft

Virksomheten til Mannvit er sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetssikringsstandarden ISO 9001, miljøstyringsstandarden ISO 14001 og sikkerhetsstyringsstandarden OHSAS 18001.

12 Kontorer i 
3 Land

Mannvit ble opprettet i 1963 og er fullt ut i de ansattes eie. Mannvits hovedkontor ligger i Urðarhvarf 6 i Kópavogur, Island. I tillegg har firmaet sju driftssteder utenfor Stor-Reykjavikregionen, og kontorer i Tyskland og Ungarn.

Mannvit har godt utstyrte forsknings- og prøvelaboratorium i Víkurhvarf 8 i Kópavogur. I laboratorien blir det foretatt undersøkelser av mineraler, bergarter og betong.

Internasjonalt team

Mannvit er et internasjonalt rådgivningsfirma med virksomhet i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Øst-Afrika. I firmaet arbeider et internasjonalt team av spesialister som gjør sitt ytterste for å sikre lønnsomheten til kundenes prosjekter med vekt på sikkerhet, miljø og profesjonalisme.

Mannvits datterselskaper innen ingeniørtjenester er ingeniørkontoret Vatnaskil på Island og GTN GmbH i Tyskland.