Fra start til gjennomføring

Mannvit viser resultater i praksis ved å ivareta alle sider ved et prosjekt, fra den opprinnelige idéen til gjennomføring. Firmaets spesialister har flere tiårs erfaring på alle områder innen bygg- og annleggsvirksomhet. Her kan nevnes samferdselsanlegg, trafikk- og planleggingsspørsmål, husbygging, miljøsaker, vann- og landmålinger, geologi og akustikk. Mannvit har siden 1993 drevet laboratorievirksomhet for dokumentasjon, prøving og testing av materialer knyttet til bygg- og anleggsdrift.

Mannvits spesialister har de kunnskaper som er nødvendige for å løse de mest varierte oppgaver, enten det dreier seg om oppdragets preliminære, prosjekterings- eller utbyggingsfase. 

Fordi Mannvits prosjekter er svært varierte og tverrfaglige, kommer firmaets medarbeidere stadig inn med nye ting som effektiviserer og gir bedre resultater for kundene.

Tjenester

En del av kundene vil at Mannvit skal ta seg av alle arbeidsoppgavene, mens andre kunder har svært bestemte syn på hvordan prosjektet skal utføres. Firmaets rolle er å vise den fleksibilitet som er nødvendig for å sikre at kundene oppnår de resultater de ønsker.

Kontakt

Tryggvi Jónsson

Direktør for bygg og anlegg.

tj@mannvit.is