Tekniske løsninger for krevende oppdrag

Allsidige tjenester innen maskiningeniørfag er et av Mannvits kjennetegn. Firmaets spesialister har løst mangesidige og kompliserte oppgaver innen maskinteknisk design for bl.a. oljeindustrien, kjemiske fabrikker, fiskemelsfabrikker, vann- og kraftverk, avfallsanlegg og produsenter av metangass.

Mannvit har vært involvert i alle de viktigste arbeidsoppgavene ved forarbeid, oppbygging og rådgivning for drift av energikrevende industri på Island. Firmaet sitter inne med de spesialiserte tekniske kunnskapene som er nødvendige for å kunne yte tjenester til aluminiumsindustrien både på Island og i andre land. Store oppdrag innen aluminiumsproduksjon blir utført i samarbeid med ingeniørkontoret HRV, som Mannvit er majoritetseier i. 

Mannvit legger stor vekt på at prosjektledelse og prosjektkontroll skal være solid. Slik bidrar firmaet til å gjøre leveringen av oppdrag bedre og med tidsplaner og kostnadsoverslag som holder.

Tjenester

Parallelt med den oppbygging av energikrevende industri som har skjedd på Island, har Mannvit skaffet seg store kunnskaper innen teknikk og prosjektering. Disse kunnskapene dekker forarbeid, utbygging og drift i et krevende miljø og en raskt voksende industri.

Kontakt

Eyjólfur Á. Rafnsson

Direktør for Industri

ear@mannvit.is