Utvikling av nye energi-alternativer

Mannvit har spilt en stor rolle i utviklingen av fornybare energialternativer. Firmaets policy er å støtte opp om utnyttelse av fornybar energi, og Mannvit har over 50 års erfaring i utnyttelse av jordvarme, bygging av vannkraft- og fjernvarmeanlegg, utnyttelse av jordvarme og, andre prosjekter. Med tverrfaglige tjenester viser Mannvit resultater i praksis ved alle oppdrag for firmaets kunder.  

Mannvits virksomhet internasjonalt har økt betraktelig i de siste årene. Firmaet nyter tillit i utenlandske markeder – en tillit som bygger på Mannvits spesialkunnskaper, faglige rådgivning og erfaring fra utnyttelse av energikilder på Island. Mannvit har vær involvert i forskjellige oppdrag i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Øst-Afrika. 

Tjenester knyttet til energirelaterte oppdrag er én av tre hjørnesteiner i virksomheten til Mannvit. Firmaet sitter inne med kunnskap om naturforhold ved utnyttelse av fallvann og jordvarme på Island, opparbeidet gjennom flere tiårs erfaring.

Tjenester

Play

Geothermal development consulting from A to Z

Mannvit har i flere tiår spilt en stor rolle når det gjelder utnyttelsen av energikilder. Den innsikt og kunnskap som firmaet har skaffet seg, er nå blitt en verdifull eksportvare.

Arni Magnusson, Dir. Energi

Kontakt

Ellert Berg Gudjonsson

Daglig Leder

ellert@mannvit.no