Mannvit yter varierte tekniske tjenester innen energi, industri og bygg og anlegg. Firmaet har spesialisert seg i tjenester innen ingeniørfag, geovitenskap, miljø, informasjonsteknologi og byggematerialer, og påtar seg prosjektledelse av og samlet tilsyn med prosjekter. Mannvits solide og faglige rådgivning bygger på innsikt og kunnskap opparbeidet gjennom et halvt århundres erfaring. 

Tillit

Tillit kan ikke kjøpes, men er opptjent gjennom gjerninger.

Kunnskap

Kunnskap er grunnlaget for våre tjenester, som er basert på de ansatte

Åpenhet

Åpenhet skaper kreativitet og innovasjon

Glede

Glede øker arbeidsglede, noe som kommer kundene.

Oppdrag over hele verden

Gjør deg kjent med Mannvits mangesidige oppdrag over hele verden.

Åpne kartet