Sjømatnæringen | Mannvit

Mannvit har vært involvert i en rekke prosjekter på området sjømat, fiske og fiskeforedlingsindustri i løpet av de siste tiårene. Selskapet tilbyr en omfattende pakke av tjenester for industrien, blant annet konstruksjon, prosjektstyring, innkjøp og kostnadskontroll.

Mannvit har bygget opp betydelig teknisk kompetanse rundt sjømat- og tungindustriprosjekter. Faktisk har dette lenge vært en av hjørnesteinene til selskapet. Disse tiårene med erfaring har gjort at vi har kunnet utvikle en industrikompetanse som vi er stolte av kunne bruke i den kontinuerlige utviklingen av sjømatnæringen.

Tjenestene vi tilbyr for sjømatnæringen omfatter blant annet:

 • Kjølelager
 • Fiskemelfabrikker og -lagring
 • Fiskeforedlingsanlegg
 • Miljøstyring og -tillatelser
 • Fiskeoppdrett
 • Miljøkonsekvensutredning
 • Deponering av avfall og avløpsvann
 • Automatisering og styring
 • SCADA, MES (Manufacturing Execution Systems) og datamining
 • Markedsverdivurdering
 • Brannsikkerhet
 • Innkjøp
 • Prosjekt- og kostnadskontroll

Lang prosjekterfaring og -kunnskap fra sjømatnæringen gjør Mannvit i stand til å redusere kundens risiko og skape mer strømlinjeformede prosjekter, noe som bidrar til at prosjektet kan fullføres til rett tid og innenfor budsjettet.

Play

Seafood Industry

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/ServiceContact.cshtml)