Styre

Anna Þórunn Björnsdóttir, Gunnar Herbertsson, Jón Már Halldórsson (Styreleder), Ólöf Kristjánsdóttir og Sigurður Sigurjónsson.

Organisasjonskart

"God virksomhetsstyring ikke dreie seg om saksbehandlingsregler og formalitet."

Jón Már Halldórsson
Styreleder

Konsernstyret

Staff mynd

Adm. dir.

Sigurhjörtur Sigfússon

Sigurhjörtur begynte å jobbe for Mannvit i 2012 som finansdirektør før han takket ja til stillingen som administrerende direktør på begynnelsen av 2015. Sigurhjörtur fullførte graden cand. oecon fra Universitetet på Island i 1997 og ble statsautorisert revisor i 2003. Han var ansatt som revisjonsleder for PWC i perioden 1996-2000 og økonomidirektør ved Decode Genetics i 2001-2007. Fra 2007 til 2008 var han ansatt som finansspesialist i økonomiavdelingen ved Straumur Investment Bank og som Group Controller og direktør for planlegging og analyse ved Skipti mellom 2008 og 2012.

Staff mynd

Örn Guðmundsson

CFO

Staff mynd

Sigríður Indriðadóttir

Personalsjef

Staff mynd

Tryggvi Jónsson

Direktør for bygg og anlegg

Staff mynd

Gunnar Sv. Gunnarsson

Direktør for maskin- og industriteknikk