Styre

Jón Már Halldórsson (Styreleder), Anna Þórunn Björnsdóttir, Gunnar Herbertsson, Ólöf Kristjánsdóttir og Sigurður Sigurjónsson .

Organisasjonskart

"God virksomhetsstyring ikke dreie seg om saksbehandlingsregler og formalitet."

Jón Már Halldórsson
Styreleder

Konsernstyret

Staff mynd

Adm. dir.

Sigrún Ragna Ólafsdóttir

Sigrún er Cand.oecon. (Master) i økonomi fra Universitetet på Island, MBA fra Reykjavik Universitet og sertifisert revisor. Hun har vært styremedlem i flere selskaper og foreninger, inklusive det Islandske handelskammeret, SA-Business Iceland og Icelandic Financial Services Association. Sigrún Ragna var administrerende direktør for VÍS Insurance fra 2011 til 2016. Hun var finansdirektør i Deloitte, hvor hun også var partner, i 20 år fram til 2008, og i Islandsbanki fra 2008 til 2011.

Staff mynd

Örn Guðmundsson

CFO

Staff mynd

Tryggvi Jónsson

Direktør for bygg og anlegg

Staff mynd

Gunnar Sv. Gunnarsson

Direktør for maskin- og industriteknikk